OREC รถตัดหญ้านั่งขับ รถตัดหญ้าแบบเข็นเดินตาม และงานสวน ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สำหรับตัดหญ้า สวนทุเรียน สวนผลไม้ งานไร่ หรือในโรงานที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ที่มีพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง