เครื่องขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับตัดหญ้าในสวนผลไม้ ฯลฯ