คุณสามารถตัดหญ้าด้านบนและด้านข้างของร่องได้พร้อมๆ กัน ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบบ่า