ด้วยการใช้งานที่เรียบง่าย คุณสามารถทำงานตัดหญ้าได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการ ตั้งแต่การตัดหญ้าไปจนถึงการตัดวัชพืช