แม้แต่วัชพืชที่ยาวและไม้ไผ่ขนาดเล็กก็สามารถบดละเอียดได้อย่างง่ายดาย
หากคุณพรวนหญ้าที่เหลือ หญ้าก็จะกลับคืนสู่ดินอย่างรวดเร็ว